Zacznij od nowa

Udostępnij:

Jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Bóg daje nam nowy umysł, nowe nastawienia i pragnienia. Tak się dzieje, gdy narodziliśmy się na nowo. Stajemy się nowym człowiekiem. Musimy na nowo nauczyć się funkcjonować. To przygoda a równocześnie wyzwanie. Wymaga od nas eksperymentowania, pytania Boga, podejmowania ryzyka.

Problem zaczyna się, gdy pod wpływem chwili czy emocji wracamy do naszego starego życia. Przecież znamy je tak dobrze i czujemy się w nim bezpieczni. Wskrzeszamy starego człowieka wraz jego ograniczeniami, grzechami, słabościami.

Jeżeli jednak będziemy czujni to wychwycimy ten moment i nie damy przekierować naszej uwagi. Dzień po dniu czeka nas wyzwanie, by wybierać nowe życie w Jezusie Chrystusie.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Rz 6,8-11

 Z tego filmu dowiesz się:

  • dlaczego mamy żyć nowym życiem

  • jak Bóg zmienia nasza naturę po nowonarodzeniu

  • dlaczego niebezpieczne jest wracanie do “swojego starego” człowieka

  • w jaki sposób mamy żyć jako nowe stworzenia

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.

To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

2 Kor 5,17

Ja niestety miewam gorsze dni, gdy zaczynam żyć według swojej starej natury. Narzekam, boję się, porównuję, zazdroszczę, martwię się. Wtedy włącza mi się w głowie dzwoneczek, który ostrzega, że moje myślenie mnie zwodzi. To są dobre chwile, gdy muszę się opamiętać, zawrócić, wyznać Bogu swój grzech i zacząć wszystko od nowa. Czy Ty też zaczynasz czasami od nowa? W jakich sytuacjach? Podziel się, proszę, w komentarzu.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.