Zostaw to, co znasz - Abraham część 1

Myślę, że Abraham był kluczową postacią, w zrozumieniu tego, na czym polega życie z wiary. Paweł określa go jako tego, który zaufał. On pokazał nam drogę, którą mamy iść. Zrozumienie tej drogi pomoże nam w tym, byśmy my mogli Bogu bardziej zaufać, mieć taką odwagę jak Abraham i iść za Bożym głosem. Abraham został wezwany przez Boga do tego, aby zostawić wszystko to, co znał, nie polegać na swoich zasobach, by zaufać całkowicie Panu Bogu i pójść za Nim. Ludzie często polegają w życiu na swoich zasobach, na swojej majętności, na układach, czy innych ludziach, jednak źródło naszego zaopatrzenia jest w Bogu.

Ostatnio czytam książkę “Abraham” Swindolla Charlesa, która zachęciła mnie do nagrania całej serii odcinków o Abrahamie. Ta książka, to głęboka analiza tego, jak Abraham żył, jak mógł myśleć i jakie podejmował decyzje. Jestem przekonana, że zrozumienie go i jego drogi za Bogiem, może nam pomóc podążać Bożą ścieżką i służyć swoim własnym życiem. Poniżej pierwszy odcinek z tej serii. Zapraszam do wysłuchania go i komentowania.

I Pan powiedział do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i będziesz błogosławieństwem. I będę Błogosławić tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu PAN rozkazał…

Rdz 12,1-4

 Z tego filmu dowiesz się:

  1. Do czego Bóg wezwał Abrahama
  2. W jaki sposób Abraham odebrał Boże powołanie
  3. Jaki jest zamysł Boga odnośnie Twojego życia
  4. Kto jest źródłem zaopatrzenia w Twoim życiu

A Ciebie do czego Pan Bóg zachęca? Czy polegasz całkowicie w swoim życiu na Bogu, czy raczej na swoich zasobach, albo na innych ludziach? Czy żyjesz w świadomości, że Bóg ma plan dla Twojego życia?

>