O przebudzeniu duchowym

Szukanie Boga

Historia mojego chodzenia z Bogiem to historia osobistego przebudzenia i stałego napełniania się Duchem Świętym. Nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez żywej obecności Boga. Można być zaspokojonym przez praktyki religijne myśląc, że Bogu chodzi jedynie o dopełnienie pewnych formalności. Nasza chrześcijańska popkultura upewnia nas w przeświadczeniu, że wystarczy, gdy po prostu pokażemy się w niedzielę w kościele. Jednak, gdy zaczynamy czytać Biblie zauważamy, że Jemu nie chodzi o formalności. On nie jest urzędnikiem. Bogu chodzi o relację i to nie byle jaką, tylko relację pełną pasji i ognia. Taka relacja oznacza częste i bliskie doświadczanie Bożej obecności.

Odkąd zaczęłam czytać Pismo Święte a później również świadectwa chrześcijan, którzy doświadczali Boga, sama zapragnęłam czekać na Ducha Świętego. Razem z moimi przyjaciółmi szukaliśmy Boga w postach, modlitwach, nocnych czuwaniach. On przychodził w mocy i za każdym razem było to potężne, zmieniające wszystko, doświadczenie. Nie ma nic wspanialszego niż przebywanie w ogniu, w Chwale Boga Żywego. Za tym tęsknię nieustannie, tego szukam, o to się modlę. Posłuchaj o moich doświadczeniach i pozwól, by Bóg wzbudził w Tobie pragnienie siebie samego.

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
Łk 11,13

 Z tego filmu dowiesz się:

  • na czym polega prawdziwa relacja z Bogiem

  • dlaczego Bóg  chce być szukany i znaleziony

  • jak możemy szukać przebudzenia duchowego

  • o różnych moich doświadczeniach w szukaniu Boga

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.

Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.

Jk 4,8 Jr 29,13

Każdy, kto szuka, znajduje. Jeżeli pragniesz Boga, spotkasz Go na pewno.

>