Przepowiednia przyszłości – Abraham część 8

Udostępnij:

Bóg objawił Abrahamowi swój plan dotyczący Izraelitów i Ziemi Obiecanej. Był to plan na kilka setek lat. Dlaczego Wszechpotężny Stwórca chciał się podzielić z człowiekiem tym, jakie ma zamiary i pokazać, co będzie w przyszłości? Myślę, że Bóg chciał objawiać to, co nastąpi, bo traktował go jak swojego przyjaciela i chciał z nim współpracować. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, czyli pewien układ, w którym obie strony ufają sobie i chcą współdziałać ze sobą nawzajem, by pewne rzeczy się wypełniły.

Ta historia pokazuje nam, że Bóg chce z nami współpracować, objawiać nam rzeczy tajemne, zaprowadzić do ziemi obiecanej. On nas kocha i traktuje jak przyjaciół. Posłuchaj o tym w kolejnej części o Abrahamie – “Przepowiednia przyszłości”.

Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.

Abram zapytał: Panie BOŻE, po czym poznam, że ją odziedziczę? I odpowiedział mu: Weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia.

Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy; a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał.

Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego.

I PAN powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane przez czterysta lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć; a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości.

A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów.

Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt.

W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat; Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów; Chetytów, Peryzzytów i Refaitów; Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. 

Rdz 15,7-21

 

Z tego filmu się dowiesz:
  • Czy Bóg chce z nami współpracować
  • Czy Bóg chce pokazywać nam przyszłość
  • Jakie jest nasze miejsce w planie Boga

 

Ciekawa jestem, w jaki sposób Ty rozumiesz te słowa o Przymierzu? O pokazywaniu wizji przyszłości i o zaproszeniu Boga do Przymierza. Podziel się proszę tym w komentarzu.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.