Jak się modlić?

Udostępnij:

Kulturowo jesteśmy nauczeni, że modlitwa to wierszyki wyuczone na pamięć, które recytujemy w określonych godzinach i sytuacjach dnia. Jesteśmy nauczeni, że to się podoba Bogu. Wierzymy, że te wierszyki są ułożone przez kogoś mądrzejszego od nas i jeżeli je jedynie wypowiemy to dokonuje się coś magicznego w sferze duchowej. Jesteśmy przekonani, że wtedy Bóg nie może nie odpowiedzieć, bo przecież właściwe modlitwy zostały zmówione.

Gdy modlimy się na ulicach Gdańska o biednych, chorych i bezdomnych to zdumiewa mnie, że ludzie często dziwią się, że można modlić się swoimi słowami. Że modlitwy płynące z serca, ze świadomego przeżywania swojej wiary mogą być piękne. Widzę jak Duch Święty mocno dotyka ich serc podczas takich modlitw. On nie tylko dotyka, ale często zstępuje pośród nas i uwalnia ich od nałogów, uzdrawia z chorób, leczy złamane serca.
Warto uczyć się modlić. Jezus uczył tego swoich uczniów i my również możemy się nauczyć modlić tak, by wola Boga, która pełni się w niebie pełniła się tez tu na ziemi.

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Mk 1, 35

 Z tego filmu dowiesz się:

  • dlaczego modlitwa nie może być bezmyślna

  • jak rozumieć modlitwę Ojcze Nasz

  • jak się modlić swoimi słowami

  • czy modlitwa to zaklęcie magiczne

Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki. 

Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w twoich słowach. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twą mowę. O Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Ps 119,62; 119,147-148; 5,4

Czy modlisz się swoimi słowami? Czy próbujesz naśladować Jezusa w Jego modlitwach: uwielbiając, dziękując, modląc się Bożą wolę, przebaczając a na końcu prosząc? Proszę, napisz, jaki rodzaj modlitwy jest dla Ciebie najbardziej naturalny, a jaki jest dużym wyzwaniem.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.