Co to jest nowonarodzenie?

Udostępnij:

Pewnej nocy, w tajemnicy przed innymi, do Jezusa przyszedł Nikodem. Był to człowiek o bardzo wysokiej pozycji społecznej. Był faryzeuszem, nauczycielem, autorytetem. Faryzeusze nie lubili Jezusa. Drażnił ich. Chcieli go zabić.  Nikodem był inny. W osobie Jezusa coś go niepokoiło. Słyszał o jego dziełach i wiedział, że nie mogły pochodzić od człowieka. Były zbyt potężne. Wydawało się, że Nikodem był we właściwym duchowo miejscu swojego życia, a jednak ze słów, które Jezus do niego wypowiedział dowiadujemy się, że nie był w miejscu, w którym być powinien: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3). Okazuje się, że poglądy nie wystarczają, aby być uznanym za obywatela Królestwa Bożego.

Lata osiemdziesiąte należały do subkultur młodzieżowych. Po ulicach chodzili hippisi, punki i metale. Często byli bardzo radykalni w swoich poglądach. Czasami się zwalczali. A jednak patrząc z zewnątrz zdecydowana większość z nich żyła takim samym życiem – pili tanie wino, palili trawę, jeździli na koncerty, spali z dziewczynami. Żyli życiem płynącym z pożądliwości ciała, a nie z ducha.

Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 1 J 5,12

Dzisiaj jest podobnie. Jedni ludzie mają poglądy lewicowe, inni prawicowe, ale często niczym się nie różnią. Ich życie oparte jest na pożądliwości ciała: nienawiści, podejrzliwości, uprzedzeniu i krytyce. A prawdziwa rewolucja zaczyna się w duchu, w ofercie, którą składa Jezus: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33).

Potrzebujemy narodzenia się na nowo. Biblia w wielu miejscach mówi o tym zjawisku i wskazuje w jaki sposób to się dokonuje. „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Nowonarodzenie jest ściśle związane z osobą Jezusa Chrystusa. Bez Niego nie ma nowego życia, ani zbawienia.

Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób można narodzić się na nowo?
  • co robić, aby nie wrócić do starego życia?
  • jak trwać w pasji dla Boga?

Biblia jest największym objawieniem Boga. W niej są zawarte i objawione wszystkie tajemnice nieba. Korzystajmy z tego niezwykłego daru, który w wielu krajach jest niedostępny. Studiujmy ją nie dla wiedzy, ale dla poznania Jezusa Chrystusa, w którym jest pełnia życia.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.