Przykazania, łaska i uczynki

Każdy z nas chce usłyszeć czasem słowa pochwały. Dlatego staramy się zadowolić naszych rodziców, nauczycieli, szefów w pracy. Jesteśmy oceniani według tego, jak się zachowujemy, czy dobrze wypełniamy swoje zadania. Czy Boża akceptacja i zbawienie też zależy od naszych uczynków? Zbawienie jest aktem uwolnienia ludzi od grzechów i śmierci przez Pana Boga. Od kilkuset lat […]

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.