Studiowanie – Dyscypliny Życia Duchowego #4

Udostępnij:

Studiowanie jest kluczową dyscypliną jeżeli chodzi o naszą przemianę. Studiowanie najbardziej zmienia i kształtuje nasze dusze.

Bez głębokiego zrozumienia i wdrożenia w życie prawdy, którą studiujemy nie doświadczymy trwałej przemiany. Nasz stary człowiek musi umrzeć, a nowy się narodzić. Nowe nawyki, sposób myślenia i zachowania muszą zostać ukształtowane w wyniku głebokiej refleksji nad Bożym Słowem. Studiowanie to pewna praca i wysiłek, ale jej rezultaty owocują dobrymi decyzjami i szczęśliwym życiem.

Richard Foster zachęca do studiowania (oprócz Biblii) nastepujących pozycji:
1. Wyznania św. Augustyna
2. O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis
3. O praktykowaniu Bożej obecności brata Wawrzyńca
4. Kwiatki św. Franciszka Brata Ugolino
5. Myśli Blaise Pascala
6. Rozmowy przy stole Marcina Lutra
7. Nauka religii chrześcijańskiej Kalwina
8. Dzienniki Georga Foxa
9. Dzienniki Johna Wesleya
10. Poważne wezwanie do oddanego i świętego życia Williama Lawa
11. Testament poświęcenia Thomasa Kelly
12. Koszt uczniostwa Dietricha Bonhoeffera
13. Chrześcijaństwo o prostu C.S. Lewisa
14. Objawienia Bożej miłości Julianny z Norwich
15. Wprowadzenie do poświęconego życia Franciszka Salezy’ego
16. Dziennik Johna Woolmana

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
Flp 4, 8

 Z tego filmu dowiesz się:

  • dlaczego studiowanie jest ważne

  • na czym polega studiowanie

  • jaki jest cel studiowania

  • jak studiować Pismo Święte

Czy praktykujesz studiowanie w swoim życiu? Czy kiedykolwiek poświęciłeś całą swoją uwagę na zrozumienie jakiegoś zagadnienia? Pamiętaj, że w studiowaniu ważna jest pokora. Każdy z nas może studiować i zgłębiać Bożą Tajemnicę.

Całą serię filmów z cyklu Dyscypliny Życia Duchowego możesz znaleźć tutaj.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.