12 grudnia, 2019

Modlitwa, która działa

Każdy z nas może się modlić wszędzie i w dowolnym czasie. Możemy modlić się w samotności lub w grupie. Poprzez modlitwę osobistą budujemy głęboką relację z Nim. Czy to, w jaki sposób się modlisz ma większe znaczenie skoro Bóg jest uradowany już samą twoją obecnością?

Gdy się modlisz, ważne jest, abyś mówił prosto z serca o rzeczach, które są dla Ciebie ważne. Aby modlitwa miała większą moc, warto byśmy poświęcili na nią trochę czasu każdego dnia. Podczas wieczornej modlitwy porannej i wieczornej możesz zastanowić się nad minionym dniem i podziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymałeś.

Czy istnieje sposób rozmowy z Bogiem, który sprawdzi się zawsze, niezależnie od okoliczności? Czy istnieje modlitwa, która nie będzie błaganiem o pomoc, a wezwaniem do Niego i uniżeniem się przed Nim? Najlepsza modlitwa to taka, w której zgadzamy się z wolą Bożą, nawet jeżeli jest ona dla nas trudna do zaakceptowania i niezrozumiała.

Przykładem modlitwy uniwersalnej jest modlitwa Jabesa, człowieka znanego nam ze Starego Testamentu. Znajduje się ona w 1 Księdze Kronik, w 4 rozdziale. Co w niej znajdziemy?

Oto, bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.

(Łk 1, 48-50)

 Z tego filmu dowiesz się:

  • Jaka modlitwa jest uniwersalna i zawsze działa

  • Czym jest poszerzenie granic w Królestwie Bożym

  • Dlaczego modląc się powinniśmy prosić Boga o konkretne łaski

  • W czym tkwi siła modlitwy Jabesa

Moc modlitwy Jabesa jest dla mnie niesamowita. Jakie są Twoje wrażenia po obejrzeniu tego filmiku? Czy będziesz wprowadzał ją do swojego życia? A może już towarzyszy Ci ona na co dzień? Chętnie poczytam o Twoich doświadczeniach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.