Moc krwi Jezusa

Udostępnij:

Głównym celem i motywacją diabła jest niszczenie i zabijanie – on nie ma skrupułów, żeby sięgać po najgorsze metody działania. Walczyć z nim możemy jedynie na płaszczyźnie duchowej. Jednak, aby być w tym skuteczni, musimy rozumieć, że kiedy żyjemy w oddzieleniu od Boga, diabeł zyskuje łatwy dostęp do naszego życia. Jezus już odniósł zwycięstwo nad ciemnością poprzez ofiarę, jaką złożył na krzyżu, ale to my musimy świadomie zdecydować, że chcemy być częścią Jego zwycięskiej drużyny i zyskać moc, aby przeciwstawić się diabłu.

Pojednanie z Bogiem nie dzieje się jednak w wyniku naszych cielesnych wysiłków. To, co oddziela nas od Boga i Jego ochrony to nasze niezależne życie i grzech. Być może bardzo się starasz, chodzisz do kościoła, wypełniasz rytuały, czy nawet modlisz i czytasz Biblię, jednak to wszystko to uczynki ciała, które nie zmazują naszych przewinień, nie zapewnią zbawienia i w efekcie nie chronią przed atakami diabelskimi. Kluczem do wejścia we współpracę z Bogiem i pod ochronę krwi Jezusa jest głęboka duchowa przemiana, która choć dzieje się wewnątrz, ma moc przemienić całe Twoje życie.

Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Hbr 9:13-14

 Z tego filmu dowiesz się:

  • Co powoduje, że jesteśmy oddzieleni od Boga

  • W jaki sposób można wejść w relację z Bogiem

  • Co ochrania nas przed działaniem diabła

  • Jakie są efekty życia w społeczności z Bogiem

  • Co zrobić, aby zostać oczyszczonym z grzechów

Czy miałeś w swoim życiu taki przełomowy moment, nazwany w Biblii nowym narodzeniem? Podziel się tym, co zmieniło się w Twoim życiu po tym wydarzeniu. A może właśnie teraz podejmujesz tę decyzję i chcesz pojednać się z Bogiem i powierzyć Mu swoje życie? Czy jest coś, co powoduje, że się wahasz? To dla wielu osób trudna decyzja, ale jednocześnie najlepsza, jaką można podjąć. Bóg jest dobry i czeka na Ciebie.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.