Duchowe dziedzictwo

O czym jest ten odcinek: To niesamowite, kiedy dzieci wyrastające w rodzinie wierzącej, pragną kontynuować duchowe dziedzictwo, jakie otrzymali w domu. Chcą przekazywać żywą wiarę na kolejne pokolenia i budować niejako dynastię wierzących. Aby człowiek mógł uznać swoją rodzinę jako ten dobry przykład godny naśladowania, z pewnością potrzebna jest jej autentyczność i odkrywanie Boga w […]

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.