Jak się modlić?

O czym jest ten odcinek: Wiele osób uczy się od innych ludzi jak uwielbiać Boga. Słuchamy i obserwujemy innych wierzących i zaczynamy się tak samo modlić, śpiewać, podnosić ręce. Tymczasem kluczem do modlitwy jest nie to, żeby naśladować innych, ale żeby zbudować z Bogiem prawdziwe, intymne relacje, przebywać w Jego Obecności i stać się uczniem […]

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.