Kościół w domu

O czym jest ten odcinek: Kościół to miejsce, w którym ludzie wierzący spotykają się, aby rozpoznać Bożą obecność wśród siebie, żeby uwielbić Boga i powierzyć Mu swoje życie. Wspaniale jest spotykać się z innymi, którzy kochają Boga. Dary Ducha Świętego oraz Jego owoce mogą się prawdziwie objawiać i rozwijać, gdy jesteśmy we wspólnocie. Błogosławieństwem jest […]

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.